HOME ติดต่อเรา
HOME / เกี่ยวกับ TERMIGNONI

ABOUT | TERMIGNONI

ประวัติ มาตราฐานการผลิต เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา แผนกการแข่งขัน ชัยชนะบนสนามแข่ง Hall of Fame

เทคโนโลยีTech

TERMIGNINO มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบและผลิต อาทิเช่นการเชื่อมแบบ MIG TIG, ระบบการวัดแรงม้า Dynojet พร้อมอุโมงลมที่รองรับความเร็วมากกว่า 300 ก.ม./ชั่วโมง, หุ่นยนต์การตัดแบบเลเซอร์ 3 มิติ และ Adv. CAD Design


Copyright © 2019